Subscribe:

Rabu, 28 November 2012

Huruf Jawi dan Rumi

Bismillah,dengan nama allah yang maha pemurah lagi maha pengasihani..


   Kaedah pembentukan perkataan

Untuk daftar ini huruf-huruf Jawi dan padanan-padanan Rumi yang digunakan adalah seperti yang berikut:

Huruf Jawi                          

Padanan Rumi


Huruf Jawi                          

Padanan Rumi

ا
A
غ
gh
ب
B
ف
f
ت
T
ق
K,q,(q)
ة
H,t (t)

ك
K
ث
S(th)
ل
L
ج
j
م
M
ح
H(h)
ن
N
خ
kh
و
W,o,u
د
d
ؤ
V
ذ
Z (dh)
ه
H
ر
r
ء
K (,)
ز
z
ي
Y,I,e (taling)
س
s
خ
C
ش
Sy(sh)
غ
Ng
ص
S(s)
ف
P
ض
D(d)
ض
G
ط
T(t)
ى
E (pepet)
ظ
Z(z)
ث
ny

ع
A,k(,)


Tiada ulasan: