Subscribe:

Khamis, 24 November 2011

Hadis Mutawatir.


Maksud Hadis Mutawatir.
Hadis Mutawatir ialah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang ramai serta mustahil mereka mendustai dalam hadis tersebut.Tidak mungkin diantara sanad sehingga ke akhirnya berlaku penipuan.Periwayatan hadis berlaku dengan cara pancaindera.

Syarat hadis mutawatir.
1)      Diriwayatkan oleh perawi yang ramai.Ini menjamin tiada terjadi kesalahan secara kebetulan  Dan disini ,wajib menfokuskan kepada bilangan perawi.
2)      Mustahil mereka sepakat untuk menipu,dan ini menjamin tiada terjadi pendustaan,disini juga mesti menumpukan kepada sifat-sifat perawi.
3)      Setiap sanad yang terlibat dalam hadis Mutawatir ini,jauh daripada berlakunya kesalahab dan pendustaan.
4)      Setiap sanad yang melibatkan periwayatan dalam hadis Mutawatir ini,mengunakan pancaindera.

Bahagian Hadis Mutawatir.
1) Mutawatir Lafzi.
-iaitu hadis yang diriwayatkan dengan lafaz yang sama.
Contoh:من كذب على متعمدا فلىتبوا مقعده من اتنار
2) Mutawatir Maknawi.
-iaitu hadis yang diriwayatkan sama makna tapi berbeza lafaz.
Contoh:" بقبرين فقال انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير"
            "كان يدعو في الصلاة اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر"

Tiada ulasan: